Organització Professional de Congressos

Compromiso Calidad Turística OPC Catalunya OPC

Organització Professional de Congressos

0
Dates:
03/07/2018 a 04/07/2018
Dates:
3 y 4 de Julio de 2018
Seu:
CENTRO CULTURAL DE CASTUERA - Badajoz
Organitza:
Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses
0
Dates:
04/05/2018
Dates:
4 de Mayo de 2018
Seu:
Salón Actos. Facultat Medicina Universitat de Lleida (C/ Montserrat Roig, 2)
Organitza:
Fundació Ferreruela Sanfeliu
0
Dates:
09/03/2018 a 10/03/2018
Dates:
9 i 10 de març de 2018
Seu:
Palau de Congressos de Tarragona
Organitza:
Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives